KİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Araştırma Konuları

Kimya mühendisliği lisansüstü programı altı temel alan üzerinde yürütülmektedir:


1. Kataliz, Kimyasal ve Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği


Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği: Çalık, Koku
Kimyasal Reaksyion Mühendisliği: Ayranci, Külah, Sezgi
Heterojen Kataliz: Karakaş, Sezgi, Üner, İpek


2. Taşınım Olayları


Akışkan Akışı: Ayrancı, Uludağ
Isı Transferi: Külah
Kütle Transferi: Büküşoğlu, Çulfaz - Emecen, Dilek-Hacıhabiboğlu, Yılmaz


3. Ayırma Prosesleri


Membran Prosesleri: Büküşoğlu, Çulfaz - Emecen, Kalıpçılar, Yılmaz

Adsorpsiyon: Kalıpçılar, İpek

Bioayırma: Bat, Çalık, Çulfaz - Emecen, Kalıpçılar, Koku

Süper-kritik akışkan ekstraksiyonu: Dilek-Hacıhabiboğlu


4. Malzeme Bilimi, Endüstriyel Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Polimerler


Biyomateryaller: Bat, Büküşoğlu, Karakaş
Biopolimerler (Proteinler, Enzimler): Çalık
Polimerler: Bat, Bayram, Büküşoğlu, Çulfaz - Emecen, Yılmaz

Yarı - iletkenler: Karakaş, Sezgi
Zeolitler: Çulfaz-Emecen, Kalıpçılar, İpek

Soft Matter, Self-assembly, Sıvı kristaller: Büküşoğlu

Kolloidler ve Arayüzey Olayları: Büküşoğlu


5. Proses Tasarımı ve Kontrolü


Kıncal


6. Enerji, Yeşil Ayırma İşlemleri ve Malzeme İşleme

Yenilenebilir Enerji: Koku, Sezgi
Sürdürülebilir Ayırma ve Malzeme İşleme: Dilek-Hacıhabiboğlu