KİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Geçici Olarak Görev Almış Öğretim Üyeleri

  Ahmet Arzan

  Hasan Çil

  Turgut Gür

  Pelin Özer

  İbrahim Yıldırım

Prof. Dr. Rıfat Kandiyoti  
Yrd. Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala