KİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Müfredatı

 

MBS: Matematik ve Temel Bilimler

ES: Mühendislik Bilimleri

SSH: Mühendislik Grafikleri, Bilgisayar Bilgisi ve Programlama, İletişim, Ekonomi, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

D: Bilim Dalıyla İlgili Konular

 

Birinci Dönem MBS ES SSH D
MATH 119 Analitik Geometri ile Kalkülüs 4  2 5 5      
PHYS 105 Genel Fizik I 3  2 4 4      
CHEM 111 Genel Kimya 3  2 4 4      
ME 105 Bilgisayar Destekli Mühendislik Grafikleri 2  2 3     3  
ENG 101 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I 4  0 4     4  
IS 100 Bilgi Teknolojilerine ve Uygulamalarına Giriş   NC        
OHS 101 Mesleki Sağlık ve Güvenlik I NC
    TOPLAM 16  8   13 0 7 0
İkinci Dönem MBS ES SSH D
MATH 120 Çoklu Değişkenlerin Kalkülüsü 4  2   5      
PHYS 106 Genel Fizik II 3  2   4      
CHEM 112 Genel Kimya II 3  2   4      
CENG 230 C Programlama Diline Giriş 2  2       3  
CHE 102 Kimya Mühendisliğine Giriş 1  0         1
ENG 102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II 4  0       4  
    TOPLAM 17  8 21 13 0 7 1
Üçüncü Dönem MBS ES SSH D
MATH 219 Diferansiyel Denklemlere Giriş 4  0 4 4      
CHEM 220 Organik Kimya 3  2 4 4      
    Sınırlı Seçmeli Ders* 3  0 3   4    
CHE 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları 4  0  4   4    
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim Becerileri 3  0 3     3  
HIST 2201 Atatürk İlkeleri I   NC        
    TOPLAM 17  2 18 8 8 3 0
Dördüncü Dönem MBS ES SSH D
METE 230 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  3  0 3 3      
CHEM 230 Mühendisler için Analitik Kimya 3  2 4 4      
ES 361 Mühendislikte Hesaplama Metodları 3  0 3 3      
CHE 204 Termodinamik I 4  0 4   4    
CHE 222 Akışkanlar Mekaniği 4  0 4   4    
HIST 2202 Atatürk İlkeleri II   NC        
    TOPLAM 17  2 18 10 8 0 0
Beşinci Dönem MBS ES SSH D
ECON 210

Ekonominin Prensipleri

3  0 3     3  
CHEM 353 Fizikokimya II 4  0 4 4      
CHE 305 Termodinamik II 4  0 4   4    
CHE 327 Isı ve Kütle Transferi Operasyonları 4  0 4   3   1
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3  0 3     3  
CHE 300 Yaz Stajı I   NC        
TURK 303 Türkçe III   NC        
    TOPLAM 18  0 18 4 7 6 1
Altıncı Dönem MBS ES SSH D
    Sınırlı Seçmeli Ders** 3  0 3   3    
CHE 311 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 4  0 4   2   2
CHE 320 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 0  4 2 1     1
CHE 328 Ayırma Prosesleri 4  0 4   1   3
CHE 352 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 3  0 3   1   2
TURK 304 Türkçe IV   NC        
    TOPLAM 14  4 16 1 7 0 8
Yedinci Dönem MBS ES SSH D
CHE 407 Proses Kontrolü 3  0 3   1   2
CHE 410 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 0  4 2       2
CHE 417 Kimya Mühendisliğinde Tasarım I 3  2 4       4
CHE 423 Kimya Mühendisliği Ekonomisi 3  0 3       3
    Teknik Seçmeli Ders 3  0 3       3
CHE 400 Yaz Stajı II   NC        
    TOPLAM 12  6 15 0 1 0 14
Sekizinci Dönem MBS ES SSH D
CHE 418 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II 3  2 4       4
CHE 420 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 0  4 2       2
    Teknik Seçmeli Ders 3  0 3       3
    Teknik Seçmeli Ders 3  0 3       3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3  0 3     3  
    Serbest Seçmeli Ders 3  0 3     3  
    TOPLAM 15  6 18 0 0 6 12
GENEL TOPLAM 144 49 31 29 26
YÜZDE 100 34 22 20

25

 

 

 

Sınırlı Seçmeli Ders*: Dersler: EE 209, EE 309, ES 223, ES 303, IE 407, CENG 301, CE 221

Sınırlı Seçmeli Ders**: Dersler: CHEM 301, CHEM 350, CHEM 455, BIOL 317, BIOL 420, PHYS 207, PHYS 312 ya da MATH 260