KİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Programı

Türkiye'de modern kimya mühendisliği eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Kimya Mühendisliği Bölümü'nün kurulmasıyla1958 yılında başlatılmıştır Bölüm ilk günden itibaren Türkiye'de kimya mühendisliğinin gelişimine vesile olmuştur. 1994 yılında Bölüm ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından değerlendirilen Türkiye'nin ilk iki mühendislik bölümlerinden biri olmuştur. Ara rapor 2001 yılında yayımlanmasının ardından bölüm ABET tarafından 2004 yılında ve 2009 yılında olmak üzere iki kez gözden geçirilmiştir.


Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerine laboratuar eğitimi de içeren Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora  dersleri sunmaktadır. Dersler, kimya mühendisliği eğitiminin modern kavramları ve sanayinin yeni gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.


Lisans programı, öğrencilere modern kimya mühendisliğinin sadece temellerini vermek amacıyla tasarlanmamış, aynı zamanda hem teknik hem de teknik olmayan çeşitli konularda eğitimi de kapsamaktadır. Bu eğitim sonucunda öğrencilerin daha geniş bir bakış açısı kazanmaları, endüstriyel ve örgütsel sorunlara daha akıllı bir yaklaşım geliştirecek düzeye yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler, akademik eğitimin yanında, Staj Programı'na katılmakla da yükümlüdürler.


Kimya Mühendisliği Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programları da sunmaktadır. Çift Anadal Programı lisans planında yer alan bütün derslerden oluşmaktadır ve derslerin denkliklerini bölüm tarafından belirlenmektedir. Yan Dal Programı "Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği" konulu olup kimya mühendisliği dışındaki bölümlerin öğrencileri için sunulmaktadır.