KİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Yüksek Lisans ve Doktora Müfredatı

 

Kimya Mühendisliği Y. Lisans Programı

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

CHE 500

Y. Lisans Tezi

Kredisiz

CHE 600

Doktora Tezi

Kredisiz

CHE 501

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

(3-0)3

7 Seçmeli Ders

CHE 510

İleri Reaksiyon Mühendisliği*

(3-0)3

CHE 500

Y. Lisans Tezi

Kredisiz

CHE 520

Taşınım Olayları

(3-0) 3

CHE 501

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

(3-0) 3

CHE 550

Kimya Mühendisliği Matematiği ya da denk başka bir ders

(3-0) 3

CHE 510

İleri Reaksiyon Mühendisliği*

(3-0) 3

CHE 597

Y. Lisans Semineri

(0-2) Kredisiz

CHE 520

Taşınım Olayları

(3-0) 3

+ 3 Seçmeli Ders

CHE 550

Kimya Mühendisliği Matematiği ya da denk başka bir ders

(3-0) 3

* Ya da CHE 511 Kataliz ya da CHE 512 Çok fazlı Reaktörler

CHE 597

Doktora Semineri

(0-2) Kredisiz

Toplam Minimum Kredi: 21

Kredili Ders Saysısı (Minimum): 7

3 Seçmeli Ders

Toplam Minimum Kredi: 21

Kredili Ders Saysısı (Minimum): 7