CHEMICAL ENGINEERING


Temporarily Served Faculty

  Ahmet Arzan

  Hasan Çil

  Turgut Gür

  Pelin Özer

  İbrahim Yıldırım

Prof. Rıfat Kandiyoti  
Asst. Prof. Damla Eroğlu Pala